Partnere 2018-02-14T08:28:58+00:00

PARTNERE

NVIDIA

KVS Technologies er tatt opp i NVIDIAs Inception-program, som er NVIDIAs inkubator for lovende startups som jobber med AI og datavitenskap.

Norwegian Tunnel Safety Cluster

Norwegian Tunnel Safety Cluster er en nasjonal klynge, som har som mål å bli en global aktør på tunnelsikkerhet innen 2025.

Validé

Validé er offisiell TTO for 10 forskningsinstitusjoner, inkludert Universitetet i Stavanger, og tilbyr inkubasjons-tjenesteer og aksellerator-programmer til høyteknologiske startups. KVS Technologies er en del av Validés inkubator.

Forskningsrådet

KVS Technologies har mottatt finansiering fra Forskningsrådet gjennom Forny StudENT-programmet.

Innovasjon Norge

KVS Technologies har mottatt finansiering fra Innovasjon Norge.

Do you think we can make something great together?

Contact us