Subsea-teknologi styrker samfunnssikkerheten

2017-11-07T10:04:35+00:00 February 14th, 2017|
Den verdensledende offshore-kompetansen på Forus utnyttes for å skape fremtidens teknologi og spennende innovasjonsmiljøer vokser frem i rekordfart. Gründerne i KVS Technologies utvikler en fjernstyrt brannslukkingsrobot for tuneller basert på subsea-teknologi.

Av de rundt 1200 veitunnelene i Norge er nærmere 100 forbundet med særlig høy risiko. Tunellbranner står høyt på verstinglisten til brannvesenet, og statistikk viser at det forekommer cirka 20 per år.

I 2015 begynte en turistbuss å brenne i den 11 km lange Gundvangatunellen i Sogn og Fjordane. Kun tilfeldigheter gjorde at liv ikke gikk tapt, men fire ble alvorlig skadet og tunellen måtte stenges i flere uker.

Da begynte ingeniørstudentene Cato Vevatne, Steffen Solberg og Håkon Kjerkreit ved Universitetet i Stavanger å diskutere hvordan kjent teknologi fra subsea-bransjen kunne utnyttes til økt sikkerhet i norske tunneler. De hadde brukt mye tid på utvikling av ubemannede undervannsroboter (ROV-er) ved universitetet og bestemte seg for å etablere KVS Technologies. Visjonen var at brannmenn ikke skal måtte sette eget liv i fare og at ingen menneskeliv skal gå tapt som følge av tunellbrann.

Løser store utfordringer

Kun ett år senere hadde gründerne utviklet innovativ brannslukkingsteknologi; en avansert, fjernstyrt robot med kamera og sensorer som gir vesentlige fordeler. Skadestedsleder får oversikt gjennom bilder og sensordata, og branner slukkes før de utvikler seg til katastrofebranner.

– Brannfolk utsettes ofte for svært høy risiko. I andre bransjer, som i olje og gass, blir mennesker erstattet av fjernstyrte roboter når risikoen anses som for høy. Det er på tide at teknologien også kommer nødetatene til gode, forteller Cato Vevatne, daglig leder i KVS Technologies.

Går inn i kommersiell fase

Teknologien har vakt betydelig interesse blant veimyndigheter, nødetater og forskningsmiljøer. KVS Technologies støttes av blant andre Innovasjon Norge, og i fjor ble selskapet tildelt 1 mill. fra Forskningsrådet basert på innovasjonsgrad og markedspotensial.

Teknologien er verifisert gjennom testing og utvikling, men det gjenstår noe arbeid og finansiering før systemet er ferdig. Teknologien er på sin side moden for å tas i bruk, og selskapet går nå inn i en innledende kommersiell fase med omfattende pilottesting av systemene.

– Målet er at robotene blir utplassert i aktuelle risikoutsatte tunneler i Norge og utlandet for å redusere restrisiko og beredskapen, sier Vevatne.

Rask fremvekst av innovasjonsmiljøer

Det kompetansetunge selskapet teller så langt seks unge ingeniører og sivilingeniører, alle med erfaring fra utvikling av robotikk og fjernstyrte systemer for undervannsoperasjoner. Selskapet har tilhold i Vassbotnen 19 på Forus – og valg av lokasjon er ikke tilfeldig.

– Mye av det vi har fått til skyldes den verdensledende subsea-kompetansen på Forus. Dessuten gir den sentrale plasseringen i regionen store kommunikasjonsmessige fordeler og vi har mange partnere bare en kort spasertur fra kontoret, forteller Vevatne.

En av partnerne er F5IT, et annet eksempel på den raske fremveksten av spennende gründer- og innovasjonsmiljøer på Forus som utvikler fremtidsrettede løsninger basert på oljeteknologi.

– Det er utrolig inspirerende å være en del av drivkraften og alt som skjer på Forus nå. Gründervirksomheter med spennende kompetanse og teknologier vokser frem hele tiden, og det er en kultur for å møtes og utveksle ideer, sier Vevatne.

Totalleverandør innen teknologi og utvikling av løsninger

KVS Technologies har flere ben å stå på utover ubemannet brannslukningsteknologi. Selskapet har posisjonert seg spesielt innen robotiserte systemer og spesialverktøy for dronebransjen, der det kreves egnet utstyr for å gjennomføre en spesifikk arbeidsoppgave.

– Vi dekker fagdisiplinene elektronikk, data, automasjon, mekanisk og struktur, og er derfor en partner som kan bistå med gode idéer og løsninger til dine utfordringer. Hos oss er det alltid høyt under taket, åpne dører og varm kaffe, avslutter Vevatne.