Suksessfull demonstrasjon av SPURV kamerarobot i Mælefjelltunnelen

2017-11-07T10:13:08+00:00 May 11th, 2017|

KVS Technologies demonstrerte nytteverdien av SPURV kamerarobot for nødetatene under en brannøvelse i Mælefjelltunnelen på E134 ved Seljord. Selv i uferdige tunneler uten asfaltdekke hadde enheten god framkommelighet og operatøren fikk  raskt tilgang til informasjon direkte inne fra skadestedet. Enheten vakte stor interesse blant alle involverte parter i øvelsen, og viste seg å være et nyttig verktøy for planlegging av innsats ved tunnelbranner.

Takk til Seljord Brannvesen og NCC for tilrettelegging av øvelsen slik at KVS Technologies fikk mulighet til å demonstrere for nødetatene hvordan ny teknologi gjør innsats i risikoobjekter mer effektivt og tryggere for mannskaper og nødstedte.